PROFIL PEJABAT

Data Pejabat Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Nama               : NOPIAN ANDUSTI, SE., MT
NIP                   : 196711071992031004
Pangkat / Gol : Pembina Utama Madya (IV /d)
Jabatan            : Kepala Perwakilan

 

Nama               : SRI RAHAYU, SH, M.Si
NIP                   : 195706091982032002
Pangkat / Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan            : Auditor

 

Nama               : HERLY HEVRAN, SE, M. Si
NIP                   : 196110281986031002
Pangkat / Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan            : Auditor

 

 

Nama               : MUKMININ, S.Sos.,SH., M.Si
NIP                   : 196512141986031003
Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan            : Sekretaris Perwakilan

 

Nama               : MINARTI, SE
NIP                   : 196702031991032002
Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan            : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

 

Nama               : DESLIANA, SE, MM
NIP                   : 196212121991032001
Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan            : Pengembang Teknologi Pembelajaran

 

Nama               : DRS DHARMA WIJAYA, M.M
NIP                   : 196812171993031002
Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan            : Pengembang Teknologi Pembelajaran

 

Nama               : ZAMHARI, SH
NIP                   : 196505161985111001
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan            : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

 

Nama               : EVI SILVIANI, S.Kom., M.M.
NIP                   : 197306261998032002
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan            : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

 

Nama               : NUZULYATI , S.P., M.P.H.
NIP                   : 196712191991032002
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan            : Perencana

 

Nama               : ELVI ALWI, SE, M.Si
NIP                   : 196704231991032002
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan            : Analis Kepegawaian

 

Nama               : SHERLY MARLISA, SE, MM
NIP                   : 198703142009012001
Pangkat / Gol : Penata (III/c)
Jabatan            : Analis Pengelolaan Keuangan APBN

 

Nama               : ROSIDAH, S.IP
NIP                   : 196512101986032003
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan            : Pranata Humas

 

Nama               : SINTA MAYASARI, S.Psi, M.Si
NIP                   : 198005252009012003
Pangkat / Gol : Penata (III/c)
Jabatan            : Pranata Humas

 

Nama               : YASPAN, SH
NIP                   : 196704121986031004
Pangkat / Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan            : Pranata Humas

 

 

Nama               : HERIYANTO, SH,M.Si
NIP                   : 196406151985111002
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan            : Auditor

 

Nama               : HERI, S.Sos, M.Si
NIP                   : 196404111990031002
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan            : Analis Kebijakan

 

Nama               : AFDAL, S.Sos, M.Si
NIP                   : 196312031991031006
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan            : Analis Kebijakan

 

Nama               : YUHANIS, S.IP
NIP                   : 196609251987032001
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan            : Arsiparis

 

Nama               : DIAN LESTARI, S.H., M.Si.
NIP                   : 197801292008022001
Pangkat / Gol : Penata (III/c)
Jabatan            :  Arsiparis

 

 

Nama               : MAHARANI, SH, M.ED
NIP                   : 196704301992032007
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan            : Pengembang Teknologi Pembelajaran

 

Nama               : EVA SURY NOPIANTI, SH
NIP                   : 197011081991032006
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan            : Pengembang Teknologi Pembelajaran

 

Nama               : dr ACHMAD MASKUR
NIP                   : 197402152009031003
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan            : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

 

Nama               : dr FAHRINA
NIP                   : 197801172009012002
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan            : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

 

Nama               : COLINE ASITA, S.I.P., M.Pd.
NIP                   : 198808032010122002
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I (III/b)
Jabatan            : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

 

Nama               : Drs DANI SAPUTRA, M.Kes
NIP                   : 196612021991031003
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda(IV/c )
Jabatan            : Peneliti

 

 

Nama               : VIYA YANTI MALA, S.Sos
NIP                   : 198007302010122001
Pangkat / Gol :  Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan            : Peneliti

 

 

Nama               : KHOLIFATURRACHMAN, SH
NIP                   : 196609241992031004
Pangkat / Gol : Pembina Tk. I(IV/b )
Jabatan            :  Widyaiswara

 

Nama               : MUHAMAD JUMLIADI, S.IP
NIP                   : 198711282010121001
Pangkat / Gol : Penata (III/c )
Jabatan            :  Widyaiswara

 

 

Nama               : LAUSA ISABERNA, S.Sos
NIP                   : 198707022010122001
Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan            :  Widyaiswara

 

 

Nama               : PRATAMA PUTRI, S.I.P., M.Pd
NIP                   : 198710012010122001
Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan            :  Widyaiswara

 

Nama               : RIA FEBRIYANTI, S.Kom
NIP                   : 198502182010122001
Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan            : Pranata Komputer